Wyszukiwarka
Nieruchomości
Schowek: 0 ogłoszeń

       Witamy w nowym serwisie ogłoszeniowym
               www.mieszkanianawynajem.eu
gdzie publikowane są aktualne oferty nieruchomości
               na rynku wtórnym i pierwotnym.

POLITYKA RODO


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/ Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Pani/ Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest serwis: mieszkanianawynajem.eu adres email: mieszkanianawynajem.eu@gmail.com
2. Dane osobowe są przetwarzane, w związku ze świadczeniem usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:
-  Realizacja - świadczenie usług,
-  Kontaktowanie się w celach związanych ze świadczeniem usług
3. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do świadczenia usług. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę dodawanych ogłoszeń, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych ze świadczeniem usług.
4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
-  Prawnikom współpracującym z Administratorem
-  Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie w obsłudze danych i zarządzanie infrastruktury IT Administratora
7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

OGŁOSZENIA PROMOWANE